نظرسنجیخیلی خوبخوبمتوسطبدخیلی بد
کیفیت (اثربخشی/ماندگاری) محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
قیمت محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
طعم و مزه محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان دسترسی به محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسته بندی محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
پاسخگویی به سوالات، مسائل و مشکلات را چگونه ارزیابی می کنید؟
اطلاعات درج شده در برچسب بسته بندی (اطلاعات تغذیه ای-موارد منع منصرف و..) و بروشورها را چگونه ارزیابی می کنید؟
در صورت مصرف محصولات مشابه خارجی، کیفیت آنها را با محصولات مشابه چگونه ارزیابی می کنید؟
کانال های ارتباطی با شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟